Chính sách giao hàng:

  • Khách hàng đến quán, đặt đơn hàng theo menu và khi rời quán, sẽ thanh toán tiền tại bàn. 
  • Khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại, theo hotline  1800 1888 (07:00-21:00);  0932558668 (07:00-21:00), khi nhận hàng khách hàng sẽ thanh toán tiền cho nhân viên giao đồ uống
  • Khách hàng có thể đặt hàng qua apps Skyline Coffee. Trong trường hợp này, khách có thể:
    • Thanh toán trực tiếp theo hệ thống điểm trên apps
    • hoặc khi nhận hàng khách hàng sẽ thanh toán tiền cho nhân viên giao đồ uống